Правовий вплив як спосіб формування позитивної правової поведінки.

Автор(и)

  • Tetiana Vadymivna Cherevatova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Основоположним елементом в механізмі сучасної демократичної, правової держави є людина та рівень її правосвідомості. Тож, варто розуміти значення соціально-правових механізмів впливу на загальну людську поведінку у суспільстві.

Загальновизнаним в літературі є визначення правового впливу, як взятого у єдності та різноманітті весь процес впливу права на суспільне життя, свідомість та поведінку людей за допомогою правових і неправових засобів. Правовий вплив може здійснюватися не лише за допомогою норм права, але й іншими соціальними засобами і формами впливу на поведінку суб’єктів.

Правовий вплив здійснюється, також, за допомогою юридичних та неюридичних засобів. 

Біографія автора

Tetiana Vadymivna Cherevatova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

викладач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Забезпечення доступу до правосуддя і захисту прав