Окремі аспекти стадійності цивільного судочинства.

Автор(и)

  • Olena Viktorivna Demianova Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Serhii Ivanovych Tsarenko Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Анотація

Забезпечення доступу до правосуддя та реалізація верховенства права в цивільному судочинстві передбачає розвиток законодавства і судової практики в напрямку втілення в життя основних вимог цього імперативу. Це можливе тільки за умови всебічного врахування особливостей процесуальних відносин, однією з яких є їх динамічність. При цьому розгляд і вирішення цивільної справи відбувається через послідовну зміну етапів процесуальної діяльності, котрі в науці називаються стадіями цивільного процесу. Стадійність представляє собою істотну рису цивільного судочинства, тому має важливе значення для реалізації імперативу верховенства права, адже саме через стадії значною мірою реалізується структура цивільного судочинства. Зокрема, на забезпечення верховенства права спрямована функціональність стадій, відповідність стадійної будови закономірностям механізму процесуальної взаємодії суб’єктів, поступовий розвиток концепції прозорості і прогнозованості результатів судочинства на різних стадіях процесу тощо.

Біографії авторів

Olena Viktorivna Demianova, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та приватноправових дисциплін

Serhii Ivanovych Tsarenko, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат юридичних наук, доцент

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Забезпечення доступу до правосуддя і захисту прав